Seminarier/workshops för skolor, universitet, arbetsplatser och verksamheter

Teater kan vara en metod för utveckling för både individ och samhälle. Vi arbetar med universitet, svenska institutet, föreningar, kommuner och företag och skapar i samarbete utifrån önskemål seminarier och workshops för grupper och arbetsplatser som vill utvecklas vidare, hitta nya sätt att arbeta, sätta ljus på specifika frågor i organisationen eller lösa problem.

Vi har stor erfarenhet och kunnande i att arbeta med frågor som jämställdhet, rättigheter, maktstrukturer, genus, bemötande, deltagande,konflikthantering och organisering.

Nedan kan du läsa mer om metoder och exempel på vårt arbete.


 

Forumteater – metod för reflektion och förändring

Forumteater är ett lösningsfokuserat verktyg, ett utmärkt sätt att belysa svåra ämnen och en väg att hantera komplex gruppdynamik. Forumteater kan lära dig att känna igen och reagera på orättvisor i stunden. Den tillåter att på ett lekfullt sätt testa sig fram till olika lösningar på hur vi genom kommunikation kan påverka och förändra knepiga sociala situationer. Det kan röra sig om en mobbingsituation. Det kan gälla en arbetsplatskonflikt. Det kan gälla en maktobalans mellan vårdpersonal och en patient.
Genom ett kort specialskrivet stycke får en aktiv publik påverka skådespelarnas sätt att agera och därmed också händelseutvecklingen. Detta skapar möjlighet att praktiskt pröva och erfara konstruktiva möjligheter och lösningar i låsta situationer och konflikter.
Vi lär ut metoden forumteater,
Vi skräddarsyr spel som tar upp just de problemen du brottas med på din arbetsplats.
Vi arbetar på skolor, sjukhus, företag etc.


SIsara

Skräddarsydda seminarier om värderingar, normer och bemötande

Sedan 2009 arbetar Teater InterAkt årligen med att anordna seminarier och workshops på temat etik och bemötande. Våra kunder är universitet, kommuner och vårdmässor.
Semiariet kan skräddarsys och har variationer som i sin kortaste form är två timmar och i sin längsta fyra dagar. Vi utgår om så önskas från en av våra föreställningar. Tillsammans med deltagarna synliggörs strukturer som försvårar för oss i mötet med brukare, patienter eller elever.

Exempel 1: 2 timmar

På demensdagarna i Karlstad, Maj 2014 Höll teater InterAkt ett inspirationsseminarium i hur drama och teater kan användas som metod för att reflektera och fördjupa tankar och känslor som väcks i arbetet med demenssjuka. Hur kan vi hitta vidare till ny energi, nya förhållningssätt och upplevelser av vårt arbete?
I detta seminarium delade vi med oss av våra erfarenheter och kunskaper från våra tidigare arbeten samt gav några praktiska exempel på hur vår metod kan användas och vad den har givit andra in i arbetet med demenssjuka.

Exempel 2: Heldag

Återkommande varje år håller Teater InterAkt i samarbete med Lunds universitet en seminariedag i etik och bemötande. Med föreställningen Songs from the silent voice som utgångspunkt för diskussion och med värderingsövningar och forumteater som metod får studenterna titta närmare på och praktiskt erfara konkreta situationer som de kan komma att möta inom sin profession. Seminariedagen handlar också om att mötas tvärprofessionellt och studenter från flera institutioner deltar i samma seminariedag.

Exempel 3: 3 heldagar eller flera kortare träffar

Våren 2013 höll teater InterAkt ett fördjupande seminarium för undersköterskor inom demensvården i Åstorps komun. I detta seminarium arbetade vi med utgångspunkt från korta scener ur föreställningen Rymden emellan. Med avslappningsövningar, värderingsövningar, forumteater och samtal gavs möjlighet till fördjupad reflektion kring en arbetssituation. Tillsammans tittar vi på och söker nya metoder och strategier för att öka arbetsglädjen, hitta kreativa lösningar på problematiska situationer samt skapa en rutin för att dela erfarenheter på ett konstruktivt sätt på arbetsplatsen. Detta seminarium skapades och genomfördes i samarbete med Ingrid Bolmsjö, professor i vårdvetenskap och FOU i Skåne.


 

Kurser i röst och skådespeleri

Vi undervisar professionella skådespelare, dansare, regissörer såväl som personer utan förkunskaper. Längd och omfattning på kurserna styrs av önskemål och behov. Workshops kan också skräddarsys efter specifika önskemål. Kontakta oss gärna för vidare information! Detta är ett urval ur vår undervisning:

Unik röstworkshop

Nina Norén har under sin 35 åriga karriär tagit fram och utvecklat metoder med inspiration från Mirka Djemenzakis röstgestaltning, Verbecsång och röstträning för skådespelare. Metoden bygger på relationen mellan kropp och röst. Du kommer att lära dig en basträning bestående av olika rörelser som hjälper till att öppna andningsrummet ner till bäckenet samt att vidga andningsrummet. Du kommer att lära dig övningar som syftar till att lära känna kroppen som ett resonansrum och att fylla de många och ofta outnyttjade rummen.

Med denna metod är det möjligt att stabilisera andningen och uppleva nya dimensioner i röst och kropp. Du kommer att få med dig verktyg att arbeta vidare med, för att på egen hand upptäcka och utveckla din röst.

För vem?

Workshopen riktar sig både till dig som arbetat mycket med röst såväl som till dig som saknar förkunskaper. Det viktiga är en vilja att utveckla och hitta nya vägar att nå sin egen röstgestaltning.

Röster från tidigare workshopdeltagare:
”Stor utveckling på kort tid”
”Allt kommer jag ha nytta av ”
”Visste ej att jag hade så många olika röstlägen”
”En pärla: att lära känna sin andning.”
”Ändra inget-Jättebra upplägg. Jag kände mig så bekväm fast jag ej är skådis”

Leds av: Nina Norén

Trumträning

Ensembleträning där man utöver närvaro, samspel, rums- och kroppsuppfattning även tränar kroppsliga principer såsom energi, balans, rytm, tempo och kvalitéer i rörelser och handlingar.

Leds av: Sara Larsdotter eller Nina Norén

Fysisk improvisation – och hur den kan användas

Workshopen introducerar en rad möjligheter att skapa material utifrån skådespelarens eget arbete med fysiska improvisationer och hur dessa kan utvecklas vidare och användas i scener/föreställningar. Vi arbetar också med grundläggande träning av kroppsliga principer såsom kroppens centrum, impulsen för handling, olika fysiska kvalitéer, balans, rytm, tempo och skådespelarens närvaro. En workshop öppen både för skådespelare och regissörer.

Leds av: Sara Larsdotter

Det bor en okänd i min kropp…

Det här är workshopen för dig som inte tror dig kunna, eller inte känner dig bekväm med att ”spela” teater men som ändå känner att du vill arbeta, skapa och gestalta med kropp och röst. Vi utgår från den fysiska handlingen, ger den röst och ett utryck som vi sedan använder i skapandet av en kortare scen tillsammans.

Leds av: Sara Larsdotter

Teaterstrider och käppövningar

Tränar koncentration, riktning, mod, lyhördhet, samspel och koordination. Utmärkt som träningsmetod eller för att bygga specifika kamp/stridscener.

Leds av: Nina Norén

Karaktärsarbete

Detta är ett djupgående karaktärsarbete som ger en stadig grund för en specifik karaktär och/eller en bred grund för att upptäcka de karaktärer du bär inom dig! Genom de fyra elementen kopplade till olika centra i kroppen hittar du genom tydlig vägledning material till din karaktär. Arbetet utgår både från kropp och röst och plockar ur djupet fram, ofta nya och oanade, resurser som du bär inom dig.

Leds av: Nina Norén

Karaktärsarbete 2

Sätt samman din karaktärs historiska biografi med hjälp av djurimprovisationer, inre resor och med inspiration från bilder, texter, fotografier m.m. Varifrån kommer din karaktär, vart är hon/han på väg, hur ser omgivningen där hon/han rör sig ut o.s.v. Du kan arbeta med att hitta en ny karaktär eller att söka mer material till en karaktär du redan har.

Leds av: Nina Norén eller Sara Larsdotter