Projekt

Malmö Communityteater 

MALMÖ COMMUNITYTEATER startade hösten 2014 av Teater InterAkt och är en communityteater för unga vuxna med erfarenhet av att leva som papperslösa i Sverige. Föreställningarna skapas och framförs av de medverkande, och tar utgångspunkt i deras egna erfarenheter och upplevelser. Projektet pågår minst till hösten 2015, och genomförs med stöd av Kulturstiftelsen Postkodlotteriet.

Internationella utbyten

Dah Teatar, Serbien

Teater InterAkt har sedan start haft ett fortgående konstnärligt utbyte och samarbete med Dah teater i Belgrad, Serbien. Dah Teatar är en fri teatergrupp som bildades 1991, mitt under brinnande krig. De har sedan dess, i över 20 föreställningar, arbetat med frågor som Balkankriget väckte hos befolkningen i fd Jugoslavien. Läs mer om Dah teatar på deras hemsida

Sedan början av sommaren genomför Teater InterAkt ett konstnärligt utbyte med Dah Teatar med stöd från Konstnärsnämnden. Teater InterAkt blev  inbjudna av Dah teatar att ta del i arbetet med ett stort comunityteaterprojekt, Memory of womens voices, som görs i Serbien och Bosnien. Sedan kriget saknas fortfarande 10 200 personer i Bosnien och Herzegovina. De efterlevande har inga uppgifter kring vad som hänt med dessa personer. Communityteater-projektet syftar till att lyfta denna fråga genom vittnesmål från kvinnliga anhöriga till de saknade.Utbytet gäller gruppernas respektive sökande i arbetet med dokumentärt material och kommer att presenteras i februari 2014.

Evette Hornsby Minor, Canton University, USA

Efter en internationell teaterfestival där Evette såg Songs from the silent voice blev teater InterAkt inbjudna till Canton University för att spela föreställningen och hålla föredrag och workshops om att arbeta med självbiografiskt material på scen. Evette Hornsby Minor är professor i genusvetenskap och använder teater som metod i sin undervisning. Evette har under flera år fördjupat sig i Autoentobiografi som forsknigs och undervisningsmetod. Autoethnography är en form av självreflektion och skrivande som utforskar forskarens personliga erfarenheter och kopplar denna självbiografiska berättelse till bredare kulturella, politiska och sociala betydelser och förståelser.

Sedan vårt besök våren 2011 planerar vi nu ett samarbete kring Evettes egen föreställning som handlar om att växa upp som svart i den amerikanska södern på 50-talet och 60-talet. Vi samarbetar även kring metoder för berättande på scen och kommer under teater InterAkts kommande projekt Balladen om aina, apan och den svenska toppmodellen att ha ett kontinuerligt utbyte kring representation på scen, vem som kan berätta vilken historia och hur.

Kort om Evette Hornsby Minors tjänst vid Canton University

Kort om Evette Hornsby Minors arbete med autoetnobiografi i undervisningen

Om föreställningen If I could hear my mother pray again, av Evette Hornsby Minor

Cia di teatro fase tres, Londrina, Brasilien

Samarbetet med Cia di teatro fase tres inleddes när vi beslutade oss för att göra teaterfestivalen Den tredje åldern (läs mer under Kultur och äldrevården). Gruppen har funnits i över tio år och alla i ensemblen är över 65 år. Gruppen skapar föreställningar både med sin fasta ensamble och i kortare projekt där äldre berättar sina historier från scen.

Hemsida

Kultur och äldrevården

Att vara där du är – närvaro, tillit och empati inom äldrevården

Ett samarbete mellan Åstorps kommun, Sveriges kommuner och landsting SKL, Malmö Högskola och teater InterAkt vars syfte är att lyfta frågor om nävaro tillit och empati inom äldrevården. Genom teaterövningar och samtal arbetar vi tillsammans med Ingrid Bolmsjö (docent i vårdvetenskap) Annica Forsgren (SKL) och tjugo undersköterskor/vårdpersonal från olika delar av Åstorps äldreomsorg för att belysa och problematisera kring dessa frågor.

läs artikel om projektet

Minnena lever, det gör också jag!

Med stöd från Kultur i vården satte teater InterAkt upp en föreställning tillsammans med boende och personal på trygghetsboendet Mårtenslund i Lund. Manuset sattes ihop av minnen och berättelser som vi samlade under ett antal teater och berättar träffar mellan augusti 2011- januari 2012.

Se bilder

läs mer

 Den tredje åldern

Den 22 sept 2011 kl 16.00 slog Teater InterAkt upp dörrarna till teaterfestivalen de tredje åldern. Under tre dagar undersöktes och synliggjordes åldrandets möjligheter. genom föreställningar, föreläsningar och samtal.

Se bilder

Se programblad

Läs mer – festivalens hemsida

 

 

Lunds Universitet

Seminariedag i etik och bemötande

Återkommande varje år håller Teater InterAkt i samarbete med Lunds universitet en seminariedag i etik och bemötande. Med föreställningen Songs from the silent voice som utgångspunkt för diskussion och med forumteater som metod får studenterna titta närmare på och praktiskt erfara konkreta situationer som de kan komma att möta inom sin profession.

Seminariedagen handlar också om att mötas tvärproffesionellt och studenter från flera institutioner deltar i samma seminariedag.

 

Övriga projekt/Samarbeten

Konsternas samverkan

I ett kulturutbyte som initierats av musikgruppen Cosmasia Kraft deltog teater InterAkt både på scen och som workshopledare. Projektet syftade till att undersöka olika konstformers möjliga samverkan. I detta fall dokumentärfilm, dans, fysisk gestaltning och musik. Tillsammans med musikerna i Cosmasia Kraft, dokumentärfilmaren Ulrika Ekberg, konstnären Sara Young tillsammans skapades för detta utbyte en föreställning om en blind kvinnas ensamhet och längtan efter beröring. Genom film, livemusik och rörelser får vi ta del av den blinda kvinnans inre resa. Pojektet genomfördes  i samarbete med filmfestivalen Izolenta i S:t Petersburg samt med artister från Malmö och St. Petersburg.

Projektet producerades av Zofia Åsenlöf och genomfördes med stöd av Svenska institutet och Konstnärsnämnden.

Genomfördes: 23-30 maj i St. Petersburg och 10-16 September i Malmö 2007

se bilder

 

Övriga projekt/samarbeten

Om konsten att hitta hem – en sångteater om människans relation till vatten; mytologiskt och ekologiskt

Av: Song Theatre Selah Noah: Lena Måndotter (sångerska)  och Petra Lindblom-Cerdic (skådespelerska)                                  Sceniskt montage och regi: Nina Norén (Teater InterAkt)

Föreställningen gestaltar en resa, utåt – inåt, över vida och djupa vatten. Fantasi glider samman med verklighet, allvar blandas med humor, och fokus är på människans förmåga och existentiella ansvar för och beroende av vattnet som både fysisk och psykisk källa.

Projektet initierades och producerades av SongTheatre SelahNoah och genomfördes med stöd av Malmö Kulturnämnd, Kultur Skåne, Sparbanksstiftelsen, Sensus, Svenska Institutet,  Svenska Kyrkan.

Premiär: 26 oktober, 2007

läs recensioner