Aktuella föreställningar

© Amelie Herbertssonasylmusikal

Foto: © Amelie Herbertsson

Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället

Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället handlar om papperslöshet, om mötet mellan tjänstemän och papperslösa. Vi med papper; hur ser vi på personer som saknar tillstånd att leva här, men som ändå gör det? I en undersökande, påstridig och poetisk föreställning raderas uppfattningen om de goda och de onda, om vi och dom. I stället framträder frågan om var och ens handlingsutrymme och ansvar gentemot sina medmänniskor. Den nyskrivna dokumentära föreställningen baseras på intervjuer med tjänstemän och papperslösa. Nykomponerad musik framförs live under föreställningen.

Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället berättar historien om vårt Malmö och den tunna linjen mellan medmänsklighet och likgiltighet, som vi alla dagligen kan spräcka. På scenen ser vi personer med egen erfarenhet av att leva i Malmö utan papper tillsammans med professionella scenkonstnärer.
press: Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället

AHE-675px
Foto: Amelie Herbertsson

No Border Musical

No Border Musical tar dig med på en resa till framtiden! I denna framtid är reglerad invandring och militariserad gränsbevakning ett minne blott. Rätten till fri rörlighet för alla och rätten att bosätta sig var man vill är en självklarhet. Samtidigt minns många hur de drabbades av den migrationspolitik som rådde i början av 2000-talet. Hur migranter tvingades leva utan papper och därmed utan rättigheter. De minns hur det var då. Hur det är nu.

Musikalenensemblen består av aktivister varav en del är ensamkommande flyktingungdomar med erfarenhet av att leva utan papper. Manus är framtaget av personer både med och utan papper.

 

Recensioner/artiklar: No Border Musical

 

 

Foto: Saerún Norén
Foto: Saerún Norén

Rymden Emellan

RYMDEN EMELLAN SKILDRAR den kris en demenssjukdom innebär för den drabbade och för de anhöriga. Livet vänds upp och ner. Existentiella frågor kring jaget och meningen med livet ställs på sin spets. Döden känns med ens påtaglig och nära. Är det så här livet ska sluta? Vad är då nyttan med allt slit?
RYMDEN EMELLAN GRANSKAR också vård- apparaten. ”Jag är rädd för att åldras i Sverige” skrev Dilsa Demirbag-Sten, författare och journalist, när vårdskandalens vågor gick som högst hösten 2011. För när man inte längre är till nytta, inte konsumerar eller producerar, har
man inget värde i Sverige. Är det så? Är det så vi vill ha det? Rymden emellan är specialskriven i och utifrån denna högaktuella situation.
FÖRESTÄLLNINGENS MANUS BYGGER på ett stort antal intervjuer och samtal med demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal. Rymden emellan är en färgstark och laddad föreställning. En skarp text möter ett poetiskt och bildrikt scenspråk. Allvaret i ämnet balanseras mot en befriande humor och lätthet i tilltalet. Livfull och medryckande musik ringar in en föreställning där skrattet ligger lika nära som gråten.

Recensioner/artiklar. Rymden emellan

 

Foto: Saerún Norén
Foto: Saerún Norén

Songs from the silent voice

Monolog från den skadade själens rum, en självupplevd berättelse om en livskris. En natt i februari 1999 inträffar i skådespelaren Nina Noréns liv det som skall leda till att hon blir psykiskt sjuk och inlagd på klinik. Idag 8 år senare använder Nina Norén skådespeleriet för att berätta om sina upplevelser. Hur tillvaron kan te sig när man blir drabbad av en djup kris, blir sjuk i själen och får söka vård inom psykiatrin.

Ur pressrelease inför debattkväll på månteatern den 10 maj 2007

Songs from the silent voice speglar det gränsområde en människa som blir psykiskt sjuk hamnar i. Den berättar om upplevelsen av omvärlden, bemötandet och fördomarna. Om strategierna för att överleva och finna svar i en nattsvart tillvaro. Om att känna skuld och ge förlåtelse. Föreställningen belyser såväl den konkreta problematik det innebär att vara sjuk, men också den allmängiltiga och tidlösa kamp det innebär att vara människa. Genom text, rörelser, musik, sång och bilder byggs berättelsen så att den kan läsas på många plan. Föreställningen har också fått god respons av publik som inte talar svenska då den berättar för alla sinnen.
En angelägen föreställning som har fått stor uppmärksamhet i media (se artiklar), om ett av vårt moderna samhälles stora dilemman.

Recensioner/artiklar Songs From the Silent Voice här!