Utbildningar / Workshops / Seminarier


Lunds Universitet – Seminariedag i etik och bemötande

Återkommande varje år håller Teater InterAkt i samarbete med Lunds universitet en seminariedag i etik och bemötande. Med föreställningen Songs from the silent voice som utgångspunkt för diskussion och med forumteater som metod får studenterna titta närmare på och praktiskt erfara konkreta situationer som de kan komma att möta inom sin profession. Seminariedagen handlar också om att mötas tvärprofessionellt och studenter från flera institutioner deltar i samma seminariedag.

Foto: Saeurún Norén


Seminariet – Att vara där du är – närvaro, tillit och empati inom äldrevården. Dramaövningar som samtalsöppnare

Seminarie

Åstorp, våren 2013
I samarbete med Fou Skåne och Ingrid Bolmsjö professor i vårdvetenskap på Malmö högskola
Medverkande: Undersköterskor I Åstorps kommmun som arbetar med demenssjuka

Hur kan drama och teater användas som metod för att reflektera och fördjupa tankar och känslor som väcks i arbetet med demenssjuka? Och hur kan vi hitta vidare till ny energi, nya förhållningssätt och upplevelser av vårt arbete?
I detta seminarium vill vi dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper från våra tidigare arbeten samt ge några exempel på hur vår metod kan användas och vad den har givit andra in i arbetet med demenssjuka. Varvat med interaktivitet i form av värderingsövningar och reflektion visar vi två scener ur ”Rymden emellan”.
Seminariet är 1,5 – 2 timmar långt och har hållits bland annat på Demensdagarna i Karlstad (14 och 15 maj 2014) och Inspirationsdag Kultur för Äldre i Halmstad (9 oktober 2015).

Ett samarbete mellan Åstorps kommun, Sveriges kommuner och landsting SKL, Malmö högskola och Teater InterAkt vars syfte är att lyfta frågor om närvaro tillit och empati inom äldrevården. Genom teaterövningar och samtal arbetar vi tillsammans med Ingrid Bolmsjö (docent i vårdvetenskap) Annica Forsgren (SKL) och tjugo undersköterskor/vårdpersonal från olika delar av Åstorps äldreomsorg för att belysa och problematisera kring dessa frågor.

Läs artikel om projektet på Kommunförbundet Skånes hemsida