Konstnärlig profil

Vad betyder konstnärlig kvalitet för oss?

Konstnärlig kvalitet är djärvhet: att vara besvärlig, provocera och göra fel. Konstnärlig kvalitet är rakhet: en ärlig röst, ett äkta uttryck. Konstnärlig kvalitet är lekfullhet: experiment, lust och sensualitet. Konstnärlig kvalitet är djup: komplexitet och personlighet.

Bra scenkonst är scenkonst som öppnar ögon, utmanar och inger hopp. Bra scenkonst väcker lust till handling och skapande.

 

Vilket är vårt konstnärliga uttryck?

Teater Interakt skapar multidisciplinär scenkonst med rika bildvärldar som går igenom språkbarriärer. Vi utnyttjar till fullo teaterns förmåga att förmedla på många olika plan samtidigt. Vi undersöker också textens möjlighet att gå bortom det vi vanligtvis förknippar med dramatik. Föreställningarna kan beskrivas som dokumentärpoetiska, och kännetecknas av ett repetitivt, cirkulärt berättande.

Vi gillar: comunityteaterns dokumentära, publiknära anslag – den fysiska teatertraditionens obändiga sökande efter en gestaltning bortom orden – språkkonstruktivismens lek med språkliga uttrycksmedel.

Vi vill skapa bruksteater, men utan att göra avkall på teknik, estetik och konstnärligt gränsöverskridande. Vi tar vår publik på högsta allvar och gör dem till medskapare i våra verk.

 

Varför använder vi teatern som uttryckssätt?

Vi älskar teatern för den direkt mellanmänskliga relation som den förmår skapa. Öga mot öga, ett direkt möte, två subjekt, inte ett subjekt som betraktar ett objekt. Teater har en exceptionell förmåga att tillgängliggöra det svårgripbara, väcka genklang och föda en rörelse i oss som driver oss att verka/uttrycka.

”Konsten har en möjlighet att öppna någonting, som inte går att sätta fingret på, någonting bortom ord. Teatern har, när den används på ett bra sätt, en möjlighet att verka helande både på individ och samhälle.”

Nina Norén, skådespelare, regissör och konstnärlig ledare.

 


 Läs mer:

Mer om oss och våra föreställningar
Workshops / Seminarier
Samarbetspartners