Scenverk/Föreställningar

Jag låtsas att jag förstår

En gestaltande föreläsning om olika organisationer och kulturutövares erfarenheter av konst och communityarbete tillsammans med personer som har erfarenhet av migration.

Form Albin Batazar

Brofästet

En triologi om mottagandets förvandlingar. I Brofästet avtäcker Teater InterAkt historiska lager av rörelse, ankomst och hur en kan rota sig i ett nytt land. Föreställningarna är guidade turer till vår gemensamma historia och lyfter berättelser som döljs i den traditionella historieskrivningen. De spelas på platser med en direkt koppling till de händelser som gestaltas. Många av guiderna på föreställningarna har själva erfarenhet av migration och av att ankomma till Malmö, och deras personliga erfarenheter får möta och reagera på tidigare migranters berättelser. Brofästet består av Malmö45, Malmö70 och Ingen frågar så jag låtsas att jag förstår.

Projektets deltagarverksamhet finansieras av Allmänna Arvsfonden och det konstnärliga projektet med stöd av Malmö Stad, Region Skåne, Sveriges Författarfond och Konstnärsnämnden.

Foto Jesper Miikman

Ingen frågar så jag låtas att jag förstår

En tretimmars performance-resa till ankomstplatser i Malmö, fån 1945 till idag. Föreställningen är en resa i tiden men också i rummet, genom staden. Publiken förflyttar sig i taxi, till fots, med buss, och på cykel från Posthusplatsen via Brofästet till Malmöhus och slutligen Stapeln/Västra hamnen. Guider berättar om erfarenheter av att ankomma, av att lämna, och av att stanna kvar i Malmö. Föreställningen är skapad utifrån intervjuer med personer som ankommit till Malmö 1945,1970 och 2015.

Malmö70

Platsspecifik föreställning i gamla Kockumslokaler (idag Media Evolution City). Om att komma som gästarbetare runt 1970 till väldens största skeppsvarv och Malmös störst arbetsplats. Publiken får en guidad tur på varvet och en introduktion till sitt nya arbete – och sitt nya liv. Föreställningen är skapad utifrån intervjuer med f.d. Kockumsanställda med och utan erfarenhet av migration. I samarbete med Varvshistoriska föreningen och Stadsarkivet.

Malmö45

Platsspecifik föreställning på Malmöhus. 1945 blev muséet, på initiativ av dåvarande museichefen flyktingförläggning för överlevande som räddats från koncentrationslägren med de vita bussarna. Publiken får en guidad tur i de rum där flyktingarna togs emot och bodde. Föreställningen är skapad utifrån intervjuer med överlevande från förintelsen samt berättelser från museianställda som arbetade med mottagandet. I samarbete med Malmö Museum och Stadsarkivet.

Konungen som försvann

Gatuteater i samarbete med asylstafetten 2018. Några kyrkomän frågar en tiggare om hans åsikt, det visar sig att han är konung som flytt sitt land.

Händelser vid Havet

En sjömansvisa av världsseglare med Malmö som hemmahamn – gestaltade berättelser och erfarenheter från kuststaden och hamnstaden Malmö. Verket skapades av nyanlända och ”gamla” malmöbor samarbete med scenograf, digital konstnär, röstpedagog och dramatiker. I scenkonstverket samarbetade deltagare från sju länder.

Att Vänta

Gatuteater i sammarbeta med Asylstafetten 2017. Fritt efter Franz Kafkas Die Prüfung. Många lever idag i ett ingenmansland där en väntar, ibland i många år på att få börja sitt liv.
Att vänta berättar om en absurd, och orättfärdig byråkrati, samt att hoppet är det sista som överger.

Läs mer här

Öknens Oas    

Sagoberättaren Nina Norén och José Pereelanga med alla sina vackra instrument skapar tillsammans med barnen en magisk värld fylld av fantasi och centralafrikanska rytmer. I ett nära samspel med publiken gestaltar Nina och José berättelsen med rörelse och musik, och beskriver de olika instrumenten. Finns både som workshop och berättar föreställning. Läs mer här!

Dreamlands

Föreställningen undersöker dröm, framtid, förflutet och berättar om det handen fångar men inte förmår hålla. Scenkonstverket skildrar fysiska och mentala tillstånd där verklighet och dröm kolliderar. Inre bilder från deltagarna kring flykt, hopp, och längtan har legat till grund för detta performance.

Läs mer här!

Den goda människan i Malmö

Deltagarna intervjuade varandra på temat godhet. Det resulterade i en interaktiv fika-föreställning där deltagarna fick utveckla sin förmåga att föra ett samtal med publik och kunna känna sig trygga i sin position.

Läs mer här!

Tingen talar

Monologer i världens minsta blackbox. Åtta historier, skapade och berättade av unga vuxna med erfarenhet av migration. En ensam berättare talar till en ensam publik i ett exklusivt möte. Framtagen med devising-teknik.

Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället

Om plikt, ansvar och empati i mötet mellan tjänstemän och papperslösa. Berättar historien om vårt Malmö och den tunna linjen mellan medmänsklighet och likgiltighet, som vi alla dagligen kan korsa. Vilket är vart och ens handlingsutrymmen och ansvar gentemot sina medmänniskor? Baserad på intervjuer med tjänstemän som möter papperslösa i sitt arbete. På scenen ser vi personer med egen erfarenhet av att leva i Malmö utan papper tillsammans med professionella scenkonstnärer.

Recensioner/artiklar: Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället

No Border Musical

En musikal som tar dig med på en resa till framtiden! I denna framtid är reglerad invandring och militariserad gränsbevakning ett minne blott. Rätten till en fri rörlighet för alla och rätten att bosätta sig var man vill är en självklarhet. I föreställningen deltog aktivister och unga asylsökande. Spelade på Bastionen i Malmö och Unga Dramaten i Stockholm.

Recensioner/artiklar: No Border Musical

Rymden emellan

Rymden emellan skildrar den kris en demenssjukdom innebär för den drabbade och för de anhöriga. Livet vänds upp och ner. Existentiella frågor kring jaget och meningen med livet ställs på sin spets.
Rymden emellan granskar också vård- apparaten. ”Jag är rädd för att åldras i Sverige” skrev Dilsa Demirbag-Sten, författare och journalist, när vårdskandalens vågor gick som högst hösten 2011. När man inte längre är till nytta, inte konsumerar eller producerar, har man inget värde i Sverige.
Föreställningens manus bygger på ett stort antal intervjuer och samtal med demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal. En skarp text möter ett poetiskt och bildrikt scenspråk. Allvaret i ämnet balanseras mot en befriande humor och lätthet i tilltalet. Livfull och medryckande musik ringar in en föreställning där skrattet ligger lika nära som gråten.

Regi: Sara Larsdotter Hallqvist Manus: Cecilia Nkolina
Scenografi: Særún Norén Hrafnkelsdottir
Medverkande: Nina Norén, Petra Lindblom

Recensioner/artiklar: Rymden emellan

Songs from the Silent Voice

En teaterföreställning om en kvinna i djup kris som leder till vård på psykiatrisk avdelning. Hela hennes existentiella grund krackelerar och lämnar en stor ensamhet och frågan ”Vem är jag”.

Berättelsen bygger på Nina Noréns egna erfarenheter av psykiatrin och av att vara människa i behov av hjälp.

I ett kollage av poetisk och dokumentär text, bilder, rörelse och ljud gestaltar Nina Norén en livskris och den långa vägen tillbaka. Med ett innehåll av ömhet, humor och värme är det en föreställning som berör.


Historik här: