Projekt

 

 Klicka på loggorna för att läsa om Nyckeln och om Brofästet 

 

 

 

 

 

 

 

romeoochjulia_teaterInterakt

En viktig del av vår verksamhet är att sätta våra föreställningar i ett sammanhang som går utanför teaterscenen. Ibland räcker inte föreställningen för att skapa ett möte, att fördjupa ett samtal, ibland vill vi nå ändå längre. Att genomföra projekt och konstnärliga utbyten är vårt sätt att utvecklas tillsammans med vår publik och våra kollegor. Läs vidare om olika typer av projektarbete och konkreta exempel på projekt nedan.

→ Arbeten med ungdomar/unga vuxna med erfarenhet av migration
→ Kultur och äldrevården
→ Utbildningar / Vidareutbildningar / Seminarier
→ Internationella utbyten
→ Övriga projekt & samarbeten