Övriga projekt & samarbeten


Konsternas samverkan

23-30 maj i St. Petersburg och 10-16 September i Malmö 2007

I ett kulturutbyte som initierats av musikgruppen Cosmasia Kraft deltog Teater InterAkt både på scen och som workshopledare. Projektet syftade till att undersöka olika konstformers möjliga samverkan. I detta fall dokumentärfilm, dans, fysisk gestaltning och musik. Tillsammans med musikerna i Cosmasia Kraft, dokumentärfilmaren Ulrika Ekberg, konstnären Sara Young tillsammans skapades för detta utbyte en föreställning om en blind kvinnas ensamhet och längtan efter beröring. Genom film, livemusik och rörelser får vi ta del av den blinda kvinnans inre resa. Pojektet genomfördes i samarbete med filmfestivalen Izolenta i S:t Petersburg samt med artister från Malmö och St. Petersburg.

Projektet producerades av Zofia Åsenlöf och genomfördes med stöd av Svenska institutet och Konstnärsnämnden.


Om konsten att hitta hem – en sångteater om människans relation till vatten; mytologiskt och ekologiskt

Premiär: 26 oktober, 2007
Av: Song Theatre Selah Noah: Lena Måndotter (sångerska) och Petra Lindblom-Cerdic (skådespelerska)
Sceniskt montage och regi: Nina Norén (Teater InterAkt)

Föreställningen gestaltar en resa, utåt – inåt, över vida och djupa vatten. Fantasi glider samman med verklighet, allvar blandas med humor, och fokus är på människans förmåga och existentiella ansvar för och beroende av vattnet som både fysisk och psykisk källa.

Projektet initierades och producerades av SongTheatre SelahNoah och genomfördes med stöd av Malmö Kulturnämnd, Kultur Skåne, Sparbanksstiftelsen, Sensus, Svenska Institutet, Svenska Kyrkan.