Nyckeln

27 mars 2020 släpps den efterlängtade antologin Teatern är min plats – en antologi om konst och integration på Rörelsernas Museum (MoM). Boken innehåller essäer, intervjuer och fria texter med olika perspektiv och är en guide i det stora området konst, deltagande, integration och etik. 

En gestaltande föreläsning om teater, integration och konstnärliga möten

I denna föreläsning dramatiseras delar av Teater InterAkts och andra kultur-organisationers samlade erfarenheter från arbete med teater och nyanlända. Vi kommer att presentera fakta blandat med det svår-gripbara som sker i konstnärliga möten och det vi ställs inför när vår verksamhet måste omformas för att inkludera fler. 

I samband med föreläsningen hålls en workshop där vi arbetar med de möjligheter och svårigheter som är inbyggda i kultur-arbete tillsammans med nyanlända. Dagen ligger till grund för kunskapsutbyte och metodutveckling på området kultur och integration.

Projektet Nyckeln

I Sverige genomförs hundratals kulturprojekt med, av och för asylsökande och nyanlända. I projektet Nyckeln samlar Teater InterAkt även erfarenheter från sådana projekt till en inspirationsbok som släpps 27 mars 2020.

Nyckeln är Teater InterAkts treåriga Arvsfondenfinansierade projekt. Nyckeln syftar till att samla och vidareutveckla lärdomar från kulturprojekt till applicerbara metoder. Detta för att skapa möten mellan individer som har olika livserfarenheter från olika delar av samhället.

Teater InterAkt arbetar sedan 2010 med communitykoncept som en modell för integrerande möten. Boken Teatern är min plats innefattar diskussion och praktiska tips för de som skapar möten i integrationsfrämjande syfte. Möten kan vara workshops, scenframställningar, utbyten eller föreläsningar där personer med olika erfarenheter medverkar.