Vad vi gör och hur

Teater InterAkt är en fri teatergrupp med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus. De konstnärliga verken har alltid kopplats samman med möjligheten att reflektera tillsammans med vår publik. Genom samtal, workshops, seminarier, debatter och festivaler vidgar och fördjupar vi våra verk och låter konstens genklang lära oss mer om vår samtid.

Föreställningar om dem som inte syns

Teater InterAkts föreställningar ger plats åt de vars röster behöver en plats. De som inte får utrymme att tala eller de som inte får föra sin egen talan i den offentliga debatten. De som inte syns mest i vårt samhälle.

InterAkts föreställningar utgår från dokumentärt material. Det samlas in genom intervjuer, workshops, möten och samarbeten. InterAkt strävar efter att låta enskilda personers konkreta erfarenheter få rum på scen. En målsättning är att skapa dialog i människan, mellan människor och mellan människa och samhälle.
I Songs From the Silent Voice (2007) står livskris, psykisk sjukdom och psykvård i fokus.
Rymden emellan (2010) skildrar demenssjukdom, äldrevård och mötet med döden.
Malmökoden – Instruktionsbok till parallellsamhället (2014) handlar om papperslöshet, och möten mellan tjänstemän från socialförvaltning, polis och människor utan papper.

Sveriges migrationspolitik

Sedan 2011 arbetar Teater InterAkt tillsammans med personer med nyanlända med erfarenhet av migration i Malmö.
No border musical (2012–13) spelade för utsålda hus på bl.a. Bastionen i Malmö och Unga Dramaten i Stockholm.
Malmökoden (2014–15) hyllades av publik och kritiker vid uruppförandet på Bastionen i Malmö december 2014.
Under 2014–2019 fortsätter Teater InterAkt att fördjupa och utveckla arbetet med att undersöka Sveriges och Europas migrationspolitik tillsammans med dem som verkligen berörs av dem inom ramen för projektet Blanka papper och  Malmö communityteater (Mct). Sedan 2017 driver Teater InterAkt projektet Nyckeln med stöd från Allmänna arvsfonden.

Se aktuella föreställningar

Läs mer på Malmö Communityteaters hemsida