Internationella utbyten

Parallellt med det konstnärliga arbetet med föreställningar utvecklas Teater InterAkt till form och innehåll genom internationella konstnärliga utbyte med ett antal teatergrupper/scenkonstnärer från Europa, Asien, Sydamerika och USA.

internationellautbyten_teaterInterakt


Dah Teatar, Serbien

Teater InterAkt har sedan start haft ett fortgående konstnärligt utbyte och samarbete med Dah teater i Belgrad, Serbien. Dah Teatar är en fri teatergrupp som bildades 1991, mitt under brinnande krig. De har sedan dess, i över 20 föreställningar, arbetat med frågor som Balkankriget väckte hos befolkningen i fd Jugoslavien.

Sedan början av sommaren genomför Teater InterAkt ett konstnärligt utbyte med Dah Teatar med stöd från Konstnärsnämnden. Teater InterAkt blev inbjudna av Dah teatar att ta del i arbetet med ett stort comunityteaterprojekt, Memory of womens voices, som görs i Serbien och Bosnien. Sedan kriget saknas fortfarande 10 200 personer i Bosnien och Herzegovina. De efterlevande har inga uppgifter kring vad som hänt med dessa personer. Communityteater-projektet syftar till att lyfta denna fråga genom vittnesmål från kvinnliga anhöriga till de saknade.Utbytet gäller gruppernas respektive sökande i arbetet med dokumentärt material och kommer att presenteras i februari 2014.

Läs mer om Dah teatar på deras hemsida


Evette Hornsby Minor, Canton University, USA

Autoetnografi som forsknings- och undervisningsmetod

Efter en internationell teaterfestival där Evette såg Songs from the silent voice blev Teater InterAkt inbjudna till Canton University för att spela föreställningen och hålla föredrag och workshops om att arbeta med självbiografiskt material på scen. Evette Hornsby Minor är professor i genusvetenskap och använder teater som metod i sin undervisning. Evette har under flera år fördjupat sig i Autoetnografi som forsknings och undervisningsmetod. Autoethnography är en form av självreflektion och skrivande som utforskar forskarens personliga erfarenheter och kopplar denna självbiografiska berättelse till bredare kulturella, politiska och sociala betydelser och förståelser.

Sedan vårt besök våren 2011 planerar vi nu ett samarbete kring Evettes egen föreställning som handlar om att växa upp som svart i den amerikanska södern på 50-talet och 60-talet. Vi samarbetar även kring metoder för berättande på scen och kommer under Teater InterAkts kommande projekt Balladen om aina, apan och den svenska toppmodellen att ha ett kontinuerligt utbyte kring representation på scen, vem som kan berätta vilken historia och hur.

Kort om Evette Hornsby Minors arbete med autoetnobiografi i undervisningen

Om föreställningen If I could hear my mother pray again, av Evette Hornsby Minor


Cia di teatro fase tres, Londrina, Brasilien

Samarbetet med Cia di teatro fase tres inleddes när vi beslutade oss för att göra teaterfestivalen Den tredje åldern (läs mer under Kultur och äldrevården). Gruppen har funnits i över tio år och alla i ensemblen är över 65 år. Gruppen skapar föreställningar både med sin fasta ensemble och i kortare projekt där äldre berättar sina historier från scen.

Läs mer på gruppens hemsida