Forumteater/Rollspel

Om Forumteater

Teaterformen skapades i Latinamerika på 1960-talet av Augusto Boal, för att hantera det politiska förtrycket.


Genom ett kort specialskrivet stycke får en aktiv publik påverka skådespelarnas sätt att agera och därmed också händelseutvecklingen. Detta skapar möjlighet att praktiskt pröva och erfara konstruktiva möjligheter och lösningar i låsta situationer och konflikter.

Vi lär ut själva metoden forumteater,
Vi skräddarsyr spel som tar upp just de problemen du brottas med på din arbetsplats.
Vi arbetar på skolor, sjukhus, företag etc.