ForumspelSeminarier/workshops

Forumspel på Unionen!

Sara Lardotter och Nina Norén höll i forumspel på fackförbundet Unionens ”Raise & Shine – en kväll om lön.” På Slakhusets stora scen i Malmö, inför en publik på 300 + spelades olika lönesamtalsscenarier upp av Sara och Nina. Publiken kunde sedan ställa frågor till en expertpanel av ombudsmän.

Alla var mycket nöjda med hur det gick! 

Teater InterAkt har haft återkommande samarbeten med Svenska Institutet och Socialhögskolan i Lund. Där har vi använt oss av forumspel med chefer som ska hantera manligt och kvinnligt eller besvärliga anställda i inte självklara scenarion. Vi har också jobbat med blivande socionomer som ska ge stöd till hjälpbehövande i situationer som innehåller ett etiskt dilemma för deltagaren.  

Forumspel är en typ av rollspel som syftar till att medvetandegöra hur man som individ kan förändra en orättvis situation. Metoden förbereder deltagarna att handla i verkliga situationer, ger deltagarna mod att säga ifrån och ökar deras kunskaper om konflikthantering. 

Forumspel har sitt ursprung i Theater of the oppressed som utvecklades av Augusto Boal 1956-1971. TO uppförs av skådespelare som spelar upp ett sceneri med krisartat slut. Åskådarna kan sedan gå upp på scenen och förändra utgången av situationer. 

Läs mer här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *