Bakgrund

Teater InterAkt är en oberoende teatergrupp som funnits sedan hösten 2005 då gruppen bildades som en plattform för internationellt konstnärligt utbyte samt produktion av teaterföreställningar. Redan då hade de konstnärliga ledarna Nina Norén och Sara Larsdotter ett pågående internationellt utbyte med Dah Teatar i Belgrad (Serbien), Nationalteatern i Ulaan Baatar (Mongoliet) och gatuteatergruppen La Runfla i Buenos Aires (Argentina). Teater InterAkt arbetar även med kurser och undervisning.

Teater InterAkt gör scenkonst om och med marginaliserade grupper som har låg representation både i konsten och i samhället. Grupper vars röster oftast inte görs hörda. Teater InterAkts grundare skådespelaren Nina Norén och regissören Sara Larsdotter har utarbetat en metod att närma sig frågeställningar, gestaltning, och medskapande, som på ett unikt sätt lyfter fram dem vars röster inte hörs.

 


Vilket är vårt konstnärliga uttryck?

Teater Interakt skapar multidisciplinär scenkonst. Vi undersöker också textens möjlighet att gå bortom det vi vanligtvis förknippar med dramatik; comunityteaterns dokumentära, publiknära anslag– språkkonstruktivismens lek med språkliga uttrycksmedel.

 

Teater InterAkts går bortom språkbarriärer i bildrika installationer och föreställningar där publiken är medskapare.
Teater InterAkt gör föreställningar om och med marginaliserade grupper som har låg representation både i konsten och i samhället. Grupper vars röster oftast inte görs hörda.
Teater InterAkt gör människor till medskapare i sina verk  genom lång researchperiod med samtal och studier. Genom provpublik under repetitionsarbetet. Samt genom aktiviteter och samtal, som inspirerar till utveckling och nya idéer, i samband med föreställningar.
Teater InterAkt ser sitt arbete som en del av ett sammanhang bortom teatern (även om den konstnärliga aspekten är grundläggande!) Därför söker vi oss till en bredare scen än den traditionella teaterns. Eller bjuder andra institutioner till teatern. Därför samarbetar vi med andra yrkesgrupper som kan bredda perspektiv och knyta an till konkret samhälleliga situationer. T.ex. i form av föreläsningar, debatter och samtalspaneler.
Teater InterAkt skapar verk som har en konstnärlig kraft och existentiell aktualitet för att leva och utvecklas under lång tid.

Teater InterAkt är en fri teatergrupp med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar installationer och föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus.