Arbeten med ungdomar/unga vuxna med erfarenhet av migration

Sedan 2011 arbetar Teater InterAkt tillsammans med personer med erfarenhet av flykt och migration i Malmö. Det mest uppmärksammade samarbetet, No border musical (2012), spelade för utsålda hus på bl.a. Bastionen i Malmö och Unga Dramaten i Stockholm. Under 2014-2019 fortsätter Teater InterAkt att fördjupa och utveckla arbetet med att undersöka Sveriges och Europas migrationspolitik tillsammans med dem som verkligen berörs av den.


Brofästet HT. 2017 – HT. 2018

Brofästet undersöker Malmös historia som ankomst- och välkomststad från 1945 till idag. I tre delarskapas en rik och varierad bild av hur det är och har varit att komma till Malmö som nyanländ, och samtidigt gestaltas stadens historiska utveckling från industristad till ‘kunskapsstad’. Frågor vi ställer oss är bland annat: hur upplevs staden Malmö av den som kommer hit? Hur lever man vidare på en ny plats med sina tidigare erfarenheter och kunskaper? Hur bidrar dessa till staden och hur formas vi av staden? Hur har Malmö formats av att vara en stad vid den nationella gränsen? 

Läs om:
Malmö 45 del I

Malmö 70 del II

Projektets deltagarverksamhet finansieras av Allmänna Arvsfonden och det konstnärliga projektet med stöd av Malmö Stad, Region Skåne, Sveriges Författarfond och Konstnärsnämnden.


 

Nyckeln – en handbok som öppnar upp integrationsprocesser med teater som metod

Malmö 03.2017-02.2020, med stöd av Allmänna Arvsfonden

 

Projektet ’Nyckeln’ blev februari 2017 tilldelat 5 miljoner från Allmänna Arvsfonden och i februari 2018 ytterligare en miljon. Det ska löpa över tre år och resultera i en metodbok. Mer om boken här!

Första året fokuserade projektet på veckovisa träffar med en communityteatergrupp där deltagarna är unga och har erfarenhet av flykt. Den leds av dramapedagoger och mentorer från Malmö Communityteater. Arbetet dokumenteras och bearbetas av mentorer och projektledning. Materialet ligger till grund när projektet söker sig till andra kulturorganisationer för att fånga upp och dokumentera deras erfarenheter och kunskaper.
Andra året kommer materialet kompletteras med erfarenheter och kunskaper från ett tiotal kulturorganisationer runtom i Skåne. Organisationerna arbetar med samma målgrupp och möter projektet med egna reflektioner kring målgruppens och ledarnas erfarenheter. Under projektarbetets gång växer de samlade lärdomarna och bildar ett utkast inför projektets tredje och sista år.
Det tredje året skriver projektets pedagoger och researcher metodboken som är på svenska, persiska och arabiska. Boken ska hjälpa kulturorganisationer att utforska hur man kan skapa jämlika möten och integrerande möten. Integrerande möten är möten som ger sociala resurser och personliga kunskaper och färdigheter som på sikt främjar delaktigheten i samhället i stort. En konferens med bokrelease i Malmö samlar alla projektets samarbetspartners och bjuder in kulturorganisationer från hela Sverige som kan komma att ha nytta av metodboken i sitt arbete.

Läs mer om metodboken här! 
För mer information om projektet kontakta Henrietta Sjöberg.
För mer information om Malmö Communityteater besök www.malmocommunityteater.se


Malmö Communityteater

Malmö, 2015-
Medfinansiärer sökes
Medverkande: se hemsidan

Malmö Comunityteater är både ett resultat av och en fortsättning på projektet blanka papper. Det är en plattform för teaterproduktion av och med unga vuxna med erfarenhet av migration har bildats. Malmö har här fått en unik teatergrupp som ibland kommer att arbeta erfarenhetsseparatistiskt, ibland kommer samarbeta med andra scenkonstnärer. De har hela Malmö som sin scen och kommer dyka upp någonstans nära dig! Läs mer på gruppens egen hemsida!


Blanka Papper

Malmö, oktober 2014–oktober 2015
Med stöd av Kulturstiftelsen
I samarbete med Inter Arts Center, Tyfon, Say, Sofielunds folketshus, Västra Skrävlinge församling
Medverkande: ett 70-tal ungdomar och unga vuxna med erfarenhet av migration.

Syftet med detta projekt har varit att skapa en kontinuerlig verksamhet som är både mål- och processinriktad, där vi med utgångspunkt i de medverkandes personliga berättelser och erfarenheter tillsammans med professionella scenkonstnärer skapar scenkonstföreställningar och events av olika slag. Projektet har  skapat en mötesplats för och med ensamkommande ungdomar, där teater är vårt gemensamma språk och uttryckssätt. En mötesplats för ungdomar från olika delar av världen, en mötesplats mellan ungdomarna och det svenska samhället, en mötesplats mellan då (ungdomarnas bakgrund och erfarenheter), nu (deras aktuella situation) och framtiden (det liv de hoppas kunna skapa). Med teatern som verktyg får de chans att bearbeta det de varit med om och förbereda sig på ett liv som aktivt deltagande samhällsmedborgare. Projektet vill vara en trampolin in i samhället för ungdomar som idag lever i utanförskap.


© Amelie Herbertssonasylmusikal

No border musical

 

Malmö, 2011-2012
I samarbete med Asylgruppen i Malmö

Musikalenensemblen består av aktivister varav en del är ensamkommande flyktingungdomar med erfarenhet av att leva utan papper. Manus är framtaget av personer både med och utan papper.