Vi är

ETT TRANSFORMATIVT RUM

Med ett berättande grundat i ett performativt ’här och nu’ söker Teater InterAkt genom interdisciplinära och interkulturella tillvägagångssätt ständigt nya vägar inom scenkonsten.

Teater InterAkt tar sin utgångspunkt i dokumentärt, och deltagarbaserat material, men ser publiken som en avgörande medskapare och uttolkare av det som framförs. Genom den fysiska teatern, och stiliserade, öppna bilder skapas utrymme för ett transformativt erkännande av en komplex samtid.

Teater InterAkt grundades 2005. Se bakgrund.

 

 

 

Anledningen till att jag är med i Teater InterAkt är att jag tycker vi verkligen försöker förstå varandra, vilka vi är, och vad vi kan bli.                                                                                                                                    

Abdullah Alizadeh, Teaterassistent

 

 

 

 

 

 

Teater InterAkt är en öppen dörr för alla som vill komma och se och delta i våra aktiviteter.  I InterAkt påvisar vi något om världen som är viktigt för alla veta. Mitt mål är att visa något som kan förändra lite i samhället och det är samma mål som InterAkt.
                
Zahed Yosefi, Teaterassistent

 

 

 

 

 

 

Konsten har en möjlighet att öppna någonting, som inte går att sätta fingret på, någonting bortom ord. Teatern har, när den används på ett bra sätt, en möjlighet att verka helande både på individ och samhälle.
                
Nina Norén, Skådespelare och Regissör.

 

 

 

 

 

 

Det är fantastiskt att få vara del i en verksamhet som på ett så drivet sätt, både konstnärligt och socialt, försöker föra människor närmare varandra.
                
Jesper Miikman, Kommunikatör/Producent

 

 

 

 

 

 

 

Jag gillar att Teater InterAkt utforskar former för möten, och ställer frågor som; vad skapar förutsättningar för mer jämlika möten, vad berör och förändrar på djupet. vilka grupper möter vi sällan eller aldrig och vad kan det öppna för.

Veronica Petterson, Processor

 

 

 

 

   

 

För mig innebär arbetet på Teater InterAkt att vi försöker förändra vår omvärlden genom  ideellt engagemang och konstnärliga val. Det är enklare att göra skillnad tillsammans med andra. 

Henrietta Sjöberg, Projektledare