Projekt

romeoochjulia_teaterInterakt

En viktig del av vår verksamhet är att sätta våra föreställningar i ett sammanhang som går utanför teaterscenen. Att genomföra projekt och konstnärliga utbyten är vårt sätt att utvecklas tillsammans med vår publik och våra kollegor. Det är ett sätt att nå längre, få ett fördjupat möte och samtal.  Läs vidare om olika typer av projektarbete och konkreta exempel på projekt nedan.

→ Arbeten med ungdomar/unga vuxna med erfarenhet av migration
→ Kultur och äldrevården
→ Utbildningar / Vidareutbildningar / Seminarier
→ Internationella utbyten
→ Övriga projekt & samarbeten