Vi är

ETT TRANSFORMATIVT RUM

Med ett berättande grundat i ett performativt ’här och nu’ söker Teater InterAkt genom interdisciplinära och interkulturella tillvägagångssätt ständigt nya vägar inom scenkonsten.

Teater InterAkt tar sin utgångspunkt i dokumentärt, och deltagarbaserat material, men ser publiken som en avgörande medskapare och uttolkare av det som framförs. Genom den fysiska teatern, och stiliserade, öppna bilder skapas utrymme för ett transformativt erkännande av en komplex samtid.

 

 

 

”Anledningen till att jag är med i Teater InterAkt är att jag tycker vi verkligen försöker förstå varandra, vilka vi är, och vad vi kan bli.”                                                                                                                                    

Abdullah Alizadeh, Mentor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Konsten har en möjlighet att öppna någonting, som inte går att sätta fingret på, någonting bortom ord. Teatern har, när den används på ett bra sätt, en möjlighet att verka helande både på individ och samhälle.” 

Nina Norén, skådespelare, regissör och konstnärlig ledare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är fantastiskt att få vara del i en verksamhet som på ett så drivet sätt, både konstnärligt och socialt, försöker föra människor närmare varandra.” 

                                      Jesper Miikman, Kommunikatör/Producent