Medverka i projektet

Dela med dig av dina erfarenheter av resor till havs!
Vi söker dig som har Malmö som hemmahamn och som har erfarenheter av resor till havs. Kanske kom du hit via havet. Kanske arbetar du på havet. Kanske ger du dig ut på äventyr till havs med jämna mellanrum.
Dela dina resor med oss. Var med och skapa:
Händelser vid Havet Del 1 
En sjömansvisa av världsseglare med Malmö som hemmahamn. 
Du kan välja grad av medverkan utifrån hur mycket tid du har att ge.

1. En enskild intervju med vår dramatiker Cecilia Nkolina på en tid som passar dig.
2. Utbyt berättelser torsdag den 10/8 kl 12.00-17.00 tillsammans med personer som nyligen anlänt till Sverige
3. Delta under konstverkets uppförande på Malmöfestivalen. Vi förbereder i en workshop söndag den 13/8 kl 12.00 till 17.00. Inga skådespelartalanger krävs!

4. Svara på en eller flera frågor här.

Share your experiences of travels on the sea! 

We are looking for you have Malmö as your home harbour and who have experiences of travels  on the sea. Perhaps you came here over the sea. Perhaps you work on the sea. Perhaps you go on adventures at the sea from time to time.

Share your travels with us. Take part and create:

Events by the Sea. A sea song by world travellers with Malmö as home harbour.  

You can chose the degree of your participation:

1. A private interview with our dramatist Cecilia Nkolina at a time that suits you.

2. Exchange stories 10/8 12-17 together with people who recently have arrived to Sweden.

3. Take part in the performance on the Malmöfestival. We are preparing a workshop Sunday 13/8 at 12pm to 5 pm. No acting skills are required.

4. Answer one ore more questions here.