Bakgrund

Teater InterAkt är en fri teatergrupp med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus.

Över åren har Teater InterAkts grundare skådespelaren Nina Norén och regissören Sara Larsdotter utarbetat ett unikt tillvägagångssätt och en metod att närma sig frågeställningar, gestaltning, och medskapande, som lyfter fram dem vars röster inte hörs.