Internationella samarbetenSeminarier/workshops

27/3 -16 Kultur i vården på Norska Ambassaden i London

Den 28 november firades specialutgåvan av Journal of Applied Arts and Health. Fokus på utgåvan har varit skandinaviska erfarenheter av kultur inom vården och Sara Larsdotter var på plats för att presentera artikeln To be where you are – presence, trust and empathy in geriatric care: theatre as a tool for reflection and change in work with demetia.
Arrangemanget ordnades av Wenche Torrissen, Associate professor of Drama and Theatre at Volda University College och Dr Emma Brodzinski Senior Lecturer
Department of Drama, Theatre and Dance, Royal Holloway University of London och ägde rum på Norska Ambasaden i London.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *